Termeni și condiții

Îți mulțumim anticipat pentru parcurgerea acestor politici și te asigurăm că au fost create pentru ca tu și toți ceilalți clienti sa rezervatiîn condiții de deplină siguranțăși corectitudine privind politicile de siguranță a datelor personale furnizate.

1.Obiectiv

Scopul politicii de protecție a datelor este reprezentarea aspectelor legale privind protecția datelor într-un singur document de sinteză. De asemenea, poate fi folosit ca bază pentru inspecțiile legale privind protecția datelor, de ex. de către client în domeniul prelucrării comandate. Acest lucru nu este numai pentru a asigura respectarea Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR), ci și pentru a furniza dovada conformității.

2.Preambul

Scurtă descriere a companiei și motivația de a respecta protecția datelor.

3. Politica de securitate și responsabilitățile companiei

• Pentru o companie, pe lângă obiectivele corporative existente, trebuie definite șidocumentate cele mai înalte obiective de protecție a datelor. Obiectivele privind protecția datelor se bazează pe principiile de protecție a datelor și trebuie modificate individual pentru fiecare companie.
• Determinarea rolurilor și responsabilităților (de exemplu, reprezentanți ai companiei,ofițeri operaționali de protecție a datelor, coordonatori sau echipa de protecție a datelor și manageri operaționali)
• Angajamentul de îmbunătățire continuă a unui sistem de management al protecțieidatelor•Instruirea, sensibilizarea și obligația angajaților

4. Cadrul legal în cadrul companiei

• Reguli legale sau de conduită specifice industriei pentru tratarea datelor cu caracter personal
• Cerințele părților interne și externe•Legile aplicabile, eventual cu reglementări locale speciale

5. Documentație

• A efectuat inspecții interne și externe•Necesitatea protecției datelor: determinarea necesității de protecție cu privire laconfidențialitate, integritate și disponibilitate.

6. Măsurile tehnice și organizatorice existente

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate care trebuie puse în aplicare și justificate, luând înconsiderare, printre altele, scopul prelucrării, stadiul tehnologiei și costurile de punere în aplicare.Descrierea măsurilor tehnice și organizatorice implementată poate fi bazată, de exemplu, pe structura ISO / IEC 27002, ținând seama de ISO / IEC 29151 (orientări pentru protecția datelor cu caracter personal). Capitolele respective trebuie să fie justificate prin referirea la liniile directoare existente.
Exemple de astfel de orientări includ:

• Orientări privind drepturile persoanelor vizate:
• Controlul accesului•Clasificarea informațiilor (și manipularea acestora)
• Securitatea fizicăși de mediu pentru utilizatorii finali, cum ar fi:
◦ Utilizarea permisă a valorilor
◦ Ghid pentru transferul de informații în funcție de mediul de lucru și blocările ecranului
◦ Dispozitive mobile și telecomunicații
◦ Restricționarea instalării și utilizării software-ului
• Copia de rezerva a datelor•Transfer de informații•Protecția împotriva programelor malware
• Manipularea punctelor slabe tehnice
• Măsuri criptografice•Securitatea comunicării
• Confidențialitatea și protecția informațiilor personale
• Relațiile furnizorilor: Notă inspecția și evaluarea periodică a procesării datelor, înspecial eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice implementate.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Siteul dentalguard aparține și este administrat de către societatea PRANOYA DENTAL SRL, companie românească.
Date de contact:
e-mail: ✉director@dentalguard.ro
sediu: Splaiul Independentei 202B, Cam. 42, Bucuresti, 060023, RO
Date fiscale:
CIF: 40432890
J40/471/2019

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 www.anpc.gov.ro Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare,PRANOYA DENTAL SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor,e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dvs. și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din urmatoarele situații:
pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite decătre DentalGuard, astfel încât să vină înîntâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre acestea;
reprezintă facturarea serviciilor (după caz);
informarea cu privire la programările efectuate în cadrul site-ului nostru;
trasmiterea newsletterului și a oferteler ocazionale;
prestarea serviciilor de reclamă, marketing și publicitate

Subscrisa, PRANOYA DENTAL SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate exclusive xecutării serviciilor către clienți, emiterii facturilor fiscale (după caz), colectarea creanțelo legate de acestea (după caz) precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfașurată de PRANOYA DENTAL SRL.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/opțiunilor selectate/comandate.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PRANOYA DENTAL SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari:
angajaților/partenerilor responsabili de rezervarea dvs.
partenerilor care se ocupa de site-ul web pe care ați fectuat transmiterea datelor dvs.
transportatorilor pentru efectuarea corespondenței și acomunicărilor
terțilorimplicațiînîndeplinirea scopului vizat pentru persoanele avizate
terților implicați în îndeplinirea scopului comercial al societătii(partenerilor care seocupă de contabilitate /declarații / fomalități / registre manuale / fizice / online)

Conform legislației in vigoare,beneficiațide dreptul de acces, deintervențieasupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată,aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune,în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă,data și semnatura către PRANOYA DENTAL SRL la adresa de email ✉director@dentalguard.ro sau prin poșta clasică la adresa Str. Piața Națiunile Unite 3-5, Sector 4, București.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația,trimițândun email la adresa de email ✉director@dentalguard.ro sau prin poșta clasică la adresa Str. Piața Națiunile Unite 3-5, Sector 4, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care subscrisa nu se supune solicitării dvs. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinatate decât înmăsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului. Administrația, PRANOYA DENTAL SRL

Îți mulțumim pentru citirea și acceptarea politicilor. Te așteptăm cu drag. Echipa Dental Guard